Advisory ukol sa Green Passport

GUIDELINES ON THE ISSUANCE OF GREEN PASSPORTS

The Embassy of the Republic of the Philippines in Tel Aviv wishes to announce the following guidelines pertaining to the issuance of Machine Ready Readable Passports (MRRP) or the "GREEN PASSPORTS":

 • The International Civil Aviation Organization (ICAO) set 31 MARCH 2010 as the last day for member countries to issue MRRP or GREEN PASSPORTS.

  Therefore, effective 1 April 2010, ONLY MACHINE READABLE PASSPORTS (MRP) or the MAROON PASSPORTS will be issued;

 • In case of a LOST or EXPIRED PASSPORT, and the holder is URGENTLY traveling to the Philippines, the Philippine Embassy may issue a ONE-WAY TRAVEL DOCUMENT to the concerned.

  In such cases, the Embassy strongly advises all concerned to IMMEDIATELY apply for Machine Readable Passport or e-Passport at the Deparment of Foreign Affairs (Central Office) or at any of its Regional Consular Offices (RCOs);

 • Please note that MRP or MAROON PASSPORT normally takes at least 4 weeks since applications submitted at the Embassy are processed in Manila for the subsequent issuance. In this regard, the Philippine Embassy encourages all holders of GREEN PASSPORTS to apply for early renewal, even those whose green passports are still due to expire in six months.

This will pre-empt the sudden rush of MRP/Maroon Passport applications in the coming months and, at the same time, lessen inconvenience on the part of the general public.

For information and guidance of all concerned.

 

ALITUNTUNIN TUNGKOL SA GREEN PASSPORTS

Nais pong ipagbigay alam ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv ang mga sumusunod na alituntunin tungkol sa Machine Ready Readable Passports (MRRP) o "GREEN PASSPORTS":

 • Itinakda ng International Civil Aviation Organization o ICAO na ang petsa 31 MARCH 2010 ay ang huling araw ng pagbibigay o pagiisyu ng MRRP o GREEN passport ng mga bansang kasapi ng organisasyong ito.

  Samakatuwid, simula sa 1 April 2010, Machine Readable Passports o Maroon Passports lamang ang tanging ilalabas o i-iisyu.

 • Sa mga nawala o wala ng bisa (validity) ang passport at kinakailangan ang agarang pag-uwi ng Pilipinas, ang Pasuguan ng Pilipinas ay maaaring magbigay o magisyu ng Travel Document (one-way) sa kinauukulan.

  Ngunit pinaalalahanan ang lahat ng kinauukulan na mangyari lamang na agarang kumuha o mag-apply ng Maroon Passport sa Kagawaran ng Ugnayang Panglabas (Department of Foreign Affairs) o sa alinmang Regional Consular Offices (RCO);

 • Pakatandaan po lamang na ang pagpoproseso ng MRP o Maroon Passport ay tumatagal ng apat na linggo dahil ang aplikasyong isinumite sa Embahada ay pinadadala sa Maynila kung saan iniisyu ang Maroon Passport. Sa karahilanang ito, ipinapaalala ng Embahada sa mga kinauukulan na mas maagang mag-renew ng Passport kahit na may anim na buwan pa itong bisa o validity.

 

Ang mas maagang pagpaparenew ng Passport ay makakabawas sa dagsa ng mga aplikasyon at abala sa mga kinauukulan.

Para sa kaalaman ng publiko.